logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Aktuality

 •  :: 17.agusta 2021 :: Dobrovoľnícka služba v rámci Európskeho zboru solidarity
                                                                          panacek
  Máš rád výzvy?
  Chceš
  pomáhať druhým a zároveň rozvíjať svoje talenty?
  Chceš
  pracovať v sociálnej oblasti, ale ešte nemáš žiadne skúsenosti?
  Si vo veku medzi 18 a 30 rokov?
  Chceš
  odísť do zahraničia?
  Chceš
  sa pripojiť ku skupine zahraničných dobrovoľníkov?
  Hľadáš
  príležitosť
  sa zapojiť?

  Je tu čas na dobrovolnú službu!

  Náš partner v Českej republike (september 2021 - august 2022), Slezská diakonie v rámci programu InterVIA prichádza s jedinečnou ponukou:

  Pokud máš motivaci ke službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů, jako jsou tělesná nebo mentální omezení či chudoba aj., vyloučeni ze společnosti, jsi tu správně! InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci nebo zdravotnímu omezení. Jsme rovněž připraveni podpořit dobrovolníky vyžadující osobní podporu.
  Tvá dobrovolná služba však nebude pouze jednostranný obchod. Během své služby budeš mít dostatek prostoru k seberealizaci a zužitkování svých talentů a koníčků např. skrz mini projekty a speciální 
  aktivity. Dále se budeš moci v průběhu dobrovolné služby zúčastnit seminářů, kde strávíš inspirativní čas s ostatními dobrovolníky. Nabyté zkušenosti ti pomohou k rozvoji nejen sociálního, ale i profesního učení.
  Dobrovolná služba ti také pomůže najít nové přátele, naučit se jazyk, poznat něco jiného a poznat sám sebe v cizí zemi. Jistě i ty, tak jako další dobrovolníci přineseš do našich služeb novou energii, vítr a inovaci, což obohatí mnoho dalších lidí a to nás velmi těší!
  Konkrétní možnosti dobrovolnictví najdeš 
  zde (pro INVY přijímání).


  viac na stránke InterVIA   a  video

            Plagat Intervia                           plagat


  Voľné miesta: EffathaEunikaLow threshold facility

  V prípade záujmu a ďalších informácií je možné kontaktovať aj koordinátora programu DOBRO

 • :: 30.júna 2021 :: FARÁRKA V 21. STOROČÍ  - Konferencia sa koná v ONLINE priestore - teda cez počítač (alebo mobil) - dňa 15. júla 2021 od 9:00 do 17:30.

  Tento mimoriadny letný dátum sme zvolili celkom vedome, pretože je to práve tento deň, kedy sa diala jedna z dvoch ordinačných slávností evanjelickej cirkvi. V roku 1951 v Tisovci biskup Vladimír P. Čobrda, napriek obavám a výhradám mnohých, s kresťanskou odvahou a nádejou ordinoval a vyslal do služby evanjelickej cirkvi aj prvú ženu, Darinu Bancíkovú.
  Téma ordinácie žien dodnes nie je uzavretou témou. Vždy znovu sa v cirkvi ozývajú hlasy, ktoré duchovnú službu žien v úlohe farárky spochybňujú. A preto považujeme za dôležité, aby sme si pripomínali službu a odkaz tých, ktoré pred nami kráčali touto neľahkou cestou. Aby sme spoznali ich osobnosť, vedeli oceniť ich prácu a mohli sme sa nimi inšpirovať a povzbudiť do našej vlastnej služby. Preto si spolu chceme s vďakou a nádejou pripomenúť nielen sestru farárku Darinu Bancíkovú, ale aj všetky ženy, ktoré slúžili ako farárky v rámci ECAV počas tohto obdobia.


  Informácie o konferencii, ktorá dostala názov FARÁRKA V 21. STOROČÍ nájdete v priloženom liste PDF. Dôležitou informáciou však je, že na konferenciu je potrebné sa prihlásiť do 7. júla 2021 a to cez registračný formulár, ktorý nájdete na tejto
  internetovej adrese.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie a na vzájomné diskusie.
  A hoci zatiaľ iba cez počítač, ale predsa dúfame, že aj toto stretnutie poslúži na podporu služby žien - faráriek, kaplániek a teologičiek - v cirkvi a zároveň nám umožní sa vzdelávať, vzájomne sa zdieľať a povzbudiť. A tak prispieť k rozvoju cirkvi a spoločnosti, v ktorej žijeme.

  Srdečne a s nádejou na Božiu milosť

  eva oslíková


  Plagat

 • :: 26.februára 2021 :: Ekumenický svetový deň modlitieb 2021  „Stavaj na pevnom základe!“  5.marca 2021

  logo SDM


  Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy zo súostrovia Vanuatu na tému: „Stavajte svoj dom na pevnom základe!“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“ (Jn 12, 46).  

  Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžu sláviť bohoslužby SDM.Slovenský výbor SDM pozýva na živý prenos ekumenickej bohoslužby z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave - Palisádach v piatok 5.3.2021 o 17:00 hod. cez YouTube kanál:
  https://youtu.be/aA3TEEezRF8


  Kvôli novému bezpečnostnému nariadeniu miesto bohoslužby bolo presunuté. Prenos sa uskutoční na uvedenom linku.

  celá tlačová správa PDF informácie o krajine Vanuatu PDF

  Potrebné informácie a materiály sú na stránkach:  
  https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

  www.facebook.com/sdmslovensko


  V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „ Budovanie vodcovských schopností“.  Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM.  Vďaka za modlitby a finančnú podporu pre ženy na Vanuatu.  

  Číslo bankového účtu SDM: SK25 0900 0000 0000 1148 5517


  Kontaktné osoby:
  Eva Klepáčová, predsedníčka Slovenského výboru SDM
  klepacovaeva@gmail.com
  +421 903 328 182

  Dáša Fedorková, SDM Košice
  fedorkovadasa@gmail.com
  +421 915 461 714

  Vanuatu picture

 • :: 21.januára 2021 :: Smútočný oznam - dňa 19.1.2021 vo veku 71 rokov, nás predišiel do nebeského kráľovstva
  ThDr. Augustín Bačinský;
  arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. PDF


  Vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť rodine arcibiskupa Bačinského, blízkym a Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Myslíme na nich v modlitbách v ich žiali a prosíme o útechu Ducha Svätého, založenú na nádeji vzkriesenia, ktorú nám daroval Pán Ježiš.

 • :: 17.januára 2021 :: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021,

  pozdrav a povzbudenie ekumenickému spoločenstvu.

   18. január vždy býval začiatkom vzácnej osemdňovej doby, v ktorej sa naše cirkvi stretali v zhromaždeniach ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Niekde osemkrát, niekde iba dva či tri. Niekde ešte ďalší, či ešte ďalší krát v inom čase roku, niekde ešte osobitne mládež, či iná skupina. V tomto čase sme si zvykli tiež na televízny prenos spoločnej bohoslužby predstaviteľov cirkví. Ako zborový farár i ako biskup som sa na túto príležitosť vždy tešil a so mnou určite mnoho - mnoho ďalších ľudí. Ak sa ma niekto zo sekulárneho prostredia opýtal, načo je takéto stretnutie dobré a čo je jeho zmyslom, vysvetľoval som mu, že tu nejde o nejaké diskusné fórum, na ktorom sa budú vzájomne vyjasňovať vieroučné rozdiely, ani sa nebude konať nejaká závažná ekumenická diplomacia, ani sa nebude preberať cirkevná politika. Budeme sa predovšetkým spolu modliť. K tomu spoločne počúvať Božie Slovo a chváliť Pána svojimi piesňami. Úroveň modlitby, chvály a počúvania Božieho Slova je proste tá najzákladnejšia úroveň, na ktorej sa môžu stretnúť členovia jednotlivých kresťanských denominácií. Je fantastické, že sa aj stretnú! Na otázku, či je to všetko, či toto môže mať nejakú závažnosť a význam, som zvykol odpovedať, že to oceníme až vtedy, ak nám to nebude dopriate. viac   PDF

  Predstavitelia a tím ústredia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku

 • :: 17.januára 2021 :: Ekumenická rada cirkví v SR ponúka počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov video zamyslenia

  (tlačová správa)
  Od zajtra – pondelka 18. januára – bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej Facebookovej stránke (
  https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zajtra totiž tento ekumenický týždeň začína.
      
  Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa k modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a slove Božom.  

  Každé ráno od 9:00 v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem Facebookovej stránky ERC v SR aj na
  stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev.     

  Do ich prípravy sa zapojilo 9 sestier a 9 bratov zo 7 rôznych cirkví. Sú medzi nimi najvyšší predstavitelia cirkví na Slovensku, vrátane predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR Ivana Eľka, generálneho biskupa ECAV, ordinovaní, neordinovaní, i zasvätené osoby. Všetci aktívne slúžia svojimi darmi vo svojich cirkvách, spoločenstvách a v spoločnosti. Viacerí z nich sú súčasťou spoločenstiev alebo organizácií, ktoré majú budovanie jednoty a láskou naplnených vzťahov medzi kresťanmi v centre svojho pôsobenia.   Počas ôsmych dní oktávy za jednotu sa Vám prihovoria sestry a bratia:

   
  - z členských cirkví ERC v SR, 
  - z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR,  
  - zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy,
  - zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien,
  - z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy,
  - z Hnutia fokoláre a z Komunity Sant’Egidio,
  - zo Spoločenstva evanjelický žien


  Pestrosť týchto spoločenstiev vyjadruje krásu a rozmanitosť duchovného života u nás na Slovensku, za ktorú sme veľmi vďační. Zároveň je krásne, že veriaci z tak mnohých a rôznych spoločenstiev sa spojili v spoločnom úsilí, aby nás všetkých pozvali k spoločným modlitbám za jednotu, aby sme sa tak pridali a pripojili naše srdcia a hlasy k modlitbe nášho Pána Ježiša za svojich nasledovníkov „aby všetci boli jedno ... aby svet veril“.  

  Všetkým, ktorí sa do tejto iniciatívy zapojili, Ekumenická rada cirkví v SR zo srdca ďakuje. Zvlášť obrovská vďaka patrí Jane Nunvářovej, tlačovej tajomníčke Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, za úpravu, pospájanie a strih videí ako aj za celkovú podporu tejto myšlienke. 

  Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom.  zamyslenia

 • :: 24.decembra 2020 ::  „Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“ (List Hebrejom 13,8)

  Milé sestry a bratia v Kristovi, 

  t
  ieto Vianoce budú iné ako akékoľvek, ktoré sme doteraz zažili. Budú skromnejšie, menej honosné, zídeme sa v menšom počte, a na mnohých miestach našej krajiny i celého sveta ich tento rok neoslávime v našich kostoloch, s krásne detailne pripraveným programom, výnimočnou liturgiou, slávnostnými piesňami. Možno sa nám zdá, že budú ochudobnené.  
  V ich tohtoročnej skromnosti a väčšej jednoduchosti však spočíva vzácna príležitosť. Nezaťažené jagavou honosnosťou nám dávajú možnosť sústrediť sa na to podstatné. Sú pozvaním do hĺbky, pozvaním zamyslieť sa, aký je pravý zmysel Vianoc, čo v nich naozaj chceme zažiť, aká a koho prítomnosť je v ich centre.  
  Vianoce nám pripomínajú príchod na svet toho najväčšieho pokladu pre ľudstvo – Spasiteľa Ježiša Krista. Všetko ostatné má bez neho a v porovnaní s ním len veľmi malú hodnotu. S ním, a prežiarené jeho prítomnosťou, nadobúdajú veci, skúsenosti a skutočnosti v našich životoch skutočnú krásu a ich pravú hodnotu.  
  On nebude chýbať medzi nami ani počas týchto Vianoc. On nás neopustil. On je ľudstvu nablízku, a zvlášť v ťažkých chvíľach. Pozýva nás upriamiť pozornosť na tajomstvo jeho prítomnosti. A tak hoci budú tieto Vianoce iné, než ako sme zvyknutí, to najkrajšie v nich chýbať nebude. A preto môžeme oslavovať, prežívať radosť, a vďačnosť. Preto môžeme spolu s anjelmi volať „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ (Evanjelium podľa Lukáša 2,14)

  Prajeme Vám hĺbkou, pokojom, a krásnou jednoduchosťou naplnené Via
  nočné sviatky! A nadovšetko Vám prajeme nanovo v nich zažiť a precítiť ten zázrak, ktorým je prítomnosť Božieho Syna v tomto svete, jeho blízkosť pre nás tu a teraz, v našich cirkvách, spoločenstvách, rodinách, srdciach.
  Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2021! 

  Vaši pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR


  Vianoce

  Foto: Evanjelický kostol Krista, Rím(Autorka foto: Eva Guldanová)

 • :: 13.novmembra 2020 ::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2021 Materiál PDF  Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia
  Ján
  15, 5 – 9

 • :: 16.septembra 2020 :: Kreatívna solidarita v spoločnej krehkosti - Svetový týždeň za mier v Palestíne a Izraeli 13.-21.septembra 2020

  Materiály pripravila Svetová rada cirkví
   


 • :: 17.júna 2020 :: Dobrovoľnícka služba v rámci Európskeho zboru solidarity
                                                                          panacek
  Máš rád výzvy?
  Chceš
  pomáhať druhým a zároveň rozvíjať svoje talenty?
  Chceš
  pracovať v sociálnej oblasti, ale ešte nemáš žiadne skúsenosti?
  Si vo veku medzi 18 a 30 rokov?
  Chceš
  odísť do zahraničia?
  Chceš
  sa pripojiť ku skupine zahraničných dobrovoľníkov?
  Hľadáš
  príležitosť
  sa zapojiť?

  Je tu čas na dobrovolnú službu!

  Náš partner v Českej republike (september 2020 - august 2021), Slezská diakonie v rámci programu InterVIA prichádza s jedinečnou ponukou:

  Pokud máš motivaci ke službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů, jako jsou tělesná nebo mentální omezení či chudoba aj., vyloučeni ze společnosti, jsi tu správně! InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci nebo zdravotnímu omezení. Jsme rovněž připraveni podpořit dobrovolníky vyžadující osobní podporu.
  Tvá dobrovolná služba však nebude pouze jednostranný obchod. Během své služby budeš mít dostatek prostoru k seberealizaci a zužitkování svých talentů a koníčků např. skrz mini projekty a speciální 
  aktivity. Dále se budeš moci v průběhu dobrovolné služby zúčastnit seminářů, kde strávíš inspirativní čas s ostatními dobrovolníky. Nabyté zkušenosti ti pomohou k rozvoji nejen sociálního, ale i profesního učení.
  Dobrovolná služba ti také pomůže najít nové přátele, naučit se jazyk, poznat něco jiného a poznat sám sebe v cizí zemi. Jistě i ty, tak jako další dobrovolníci přineseš do našich služeb novou energii, vítr a inovaci, což obohatí mnoho dalších lidí a to nás velmi těší!
  Konkrétní možnosti dobrovolnictví najdeš 
  zde (pro INVY přijímání).


  viac na stránke InterVIA   a  video

            Plagat Intervia                           plagat

  *****************************************************************************************************************************

  Náš partner v Maďarsku (september 2020 - júl 2021) , ODE (Önkéntes Diakóniai Év Programiroda), tak isto ponúka príležitosti na dobrovoľnícku službu v spoločenských a vzdelávacích organizáciách a kostoloch.
  ODE, v rámci dobrovoľníckeho programu Európskeho zboru solidarity,
  ponúka jedinečnú príležitosť osobnostného rastu a nezabudnuteľných zážitkov. Mladí ľudia majú príležitosť rozvíjať nové zručnosti, jazyky a poznávať rôzne kultúry.

  Viac na stránke ODE a info   ; viď video

  V prípade záujmu a ďalších informácií je možné kontaktovať aj koordinátora programu DOBRO

 • :: 12.júna 2020 :: Ekumenická rada cirkví v SR vyjadruje hlboký zármutok nad tragickými udalosťami na základnej škole vo Vrútkach.  Plačeme s plačúcimi. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zástupcu školy, ktorý zahynul, keď chránil deti a kolegov. Hlboko súcitíme so všetkými, ktorých táto tragédia zasiahla. Pridávame sa k modlitbám predstaviteľov rozličných cirkví a pozývame všetkých veriacich pripojiť sa k modlitbám. Modlíme sa za blízkych obete aj za blízkych útočníka, aby im Boh dal útechu v týchto ťažkých chvíľach. Prosíme o skoré uzdravenie pre zranených – na tele i na duši. Modlíme sa za deti, rodičov, učiteľky, učiteľov, ďalších pracovníkov školy, policajtov – všetkých, ktorí prežili chvíle hrôzy a v mysliach im zostali traumatizujúce obrazy. Bože zmiluj sa! Nech sú tieto ťažké chvíle pre nás všetkých výzvou k ľudskosti, solidarite, súcitu a láske, a tieto nech sú naším prejavom odmietnutia násilia v akejkoľvek podobe.

  Ďalšie vyhlásenia:


  https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/modlime-sa-za-vsetkych-zasiahnutych-udalostou-vo-vrutkach

  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2020061101

 • :: 7.júna 2020 ::  Predstavujeme plukovníka Viktora Saba – nového generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby

  K 1. máju 2020 nastúpil do funkcie generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) nový generálny duchovný plk. Viktor Sabo. Na návrh vysielacej cirkvi – Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ho do funkcie menoval Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC).
  Viktor Sabo jedným z najdlhšie pôsobiacich duchovných v EPS. Doteraz pôsobil ako dekan Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Má za sebou viacero náročných zahraničných misií, vrátane dvojnásobného pôsobenia v úlohe duchovného v slovenskom kontingente v misii ISAF v Afganistane.
  Po svojom nastúpení do úradu navštívil v polovici mája spolu s novým kancelárom Ústredia EPS plk. Jaroslavom Balockým kanceláriu Ekumenickej rady cirkví. Generálny tajomník ERC Ladislav Krpala oboch predstavil pracovníkom Ekumenickej rady cirkví a v družnom rozhovore spolu hovorili o plánoch EPS a prehĺbení vzájomnej spolupráce. Pri tejto príležitosti sme nového generálneho duchovného krátko vyspovedali, aby sme ho prostredníctvom mini-interview predstavili verejnosti.


  Ktorú zo svojich doterajších skúseností považuješ za najdôležitejšiu alebo najužitočnejšiu pre svoju novú duchovnú službu vo funkcii generálneho duchovného?
  Pokoj vám. Keďže je toto mini interview, chcem sa s týmto názvom aj stotožniť osobne. V novej funkcii generálneho duchovného sa chcem umenšovať, byť mini, a Kristus aby rástol, bol maxi všade tam, kde budem slúžiť, a kde budem poslaný.Skúseností vo vojenskej uniforme počas skoro 15 ročného pôsobenia je veľa. Keby som mal vypichnúť jednu, je to ťažké. Lovím v pamäti, premýšľam... Každý deň v tomto prostredí mi niečo dal. Dôležité je, že svoje rozhodnutie byť povolaný za vojenského duchovného som neoľutoval. Síce je to prostredie náročné, ale pre mňa je to výzva. Najužitočnejšia vec je milosť od Pána Ježiša môcť v tomto prostredí zvestovať evanjelium. Prostredí, kde pred ani nie mnohými rokmi to nebolo možné. Vďaka Bohu za to.

  Aká je tvoja vízia pre Ekumenickú pastoračnú službu? Ako by si si prial, aby pod tvojím vedením vyzerala a fungovala? Čo by si chcel, aby sa zmenilo a zlepšilo?
  Vízia. Budovať a podporovať vzťahy medzi nami. A to na dôvere a úprimnosti. Byť otvorený a pomôcť kňazom, farárom na tej najnižšej úrovni, v útvaroch a zariadeniach. Vypočuť ich a byť im pomocou. Velenie prenechávam Pánovi Ježišovi, On nech nás vedie. Mojou víziou je aj zaplniť voľné miesta. Viem, že farári chýbajú aj v cirkevných zboroch. Chápem to, ale aj tu musíme nájsť s cirkvami spoločnú reč a naplánovať obsadenie miest. Túžim, aby sme obsiahli čo najširší záber ľudí. Hoci prostriedky sú obmedzené a máme málo ľudí, modlím sa za to. Aby viacerí mohli počuť zvesť o Ježišovi, Jeho láske ku nám a milosti, ktorá je tu každý deň.
  A vnímam v tejto službe aj istú unavenosť a vyhorenosť farárov. Preto je mojou úlohou vytvoriť im aj program na povzbudenie a pomoc. Zapáliť a nadchnúť ich pre veci Božie. Podporiť v tom, v čom slúžia, a motivovať ich do ďalšej služby. Preto každému hovorím, že aj my potrebujeme modlitby, byť nesení na modlitbách...

  Čo pre teba znamená ekuména?
  Ekuména je pre mňa tolerancia, rôznorodosť, ktorá by nás mala spájať. Pochopenie a ústretovosť, vychádzať spolu a tak ukázať, že nás spája láska Kristova.                

  :: 22.apríla 2020 :: Stretnutie Rady Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby
  Včera 22.apríla 2020 sa v priestoroch Ekumenickej rady cirkví v SR uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR.
  V úvodnej pobožnosti nastávajúci generálny duchovný EPS Viktor Sabo upriamil v duchovnom príhovore pozornosť na to, že to boli práve vojaci, ktorí uplietli Ježišovi tŕňovú korunu, a že to bol možno práve jeden z nich, ktorý po prebodnutí boku Ježiša visiaceho na kríži povedal: „Tento bol naozaj Syn Boží!“ Každý z nás sme trochu ako ten vojak – denne svojimi hriechmi nasadzujeme Ježišovi tŕňovú korunu. Ale On sa nad nami denne zmilúva, zomrel na kríži aj za nás, a pozýva nás, aby sme pod krížom objavili Jeho pravú identitu.
  Po úvodnej pobožnosti zástupcovia jednotlivých zložiek EPS predstavili prácu a aktivitu každej zložky, predovšetkým za posledné obdobie, a zdieľali sa o zápasoch, ťažkostiach a výzvach, ale tiež radostiach duchovnej služby v armáde, polícii a väzniciach.

  Stretnutie sa tiež venovalo plánovaným podujatiam. Z dôvodu obmedzenia verejného stretávania, spôsobeného koronavírusom, bolo potrebné viacero podujatí zrušiť. Dôraz práce sa presunul na službu jednotlivcom, individuálnu pastorálnu prácu vo všetkých zložkách. Veľkou súčasťou práce je takisto výpomoc pri úlohách spojených s bránením šíreniu koronavírusu. Pracovníci Ekumenickej pastoračnej služby v polícii obetavo a s vypätím síl pomáhajú v karanténnych centrách, kde registrujú občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia, ubytovávajú ich, a počas pobytu v karanténe im prinášajú potravu, či vynášajú odpad. Vzhľadom na množstvo občanov, ktorí musia v týchto centrách povinne stráviť čas karantény, pričom každý deň prichádzajú noví, a vzhľadom na nedostatok personálu, naliehavo prosia, aby sa ochotní ľudia prihlásili ako dobrovoľníci do tejto dôležitej služby, vďaka ktorej sme všetci na Slovensku oveľa lepšie chránení pred šírením nákazy. Potrebujú predovšetkým dobrovoľníkov, ktorí môžu vypomôcť dlhodobejšie vzhľadom na to, že zacvičenie každého dobrovoľníka trvá takmer celý jeden deň a pracuje sa v 5 dňových turnusoch.
  Ďalším hlavným dôvodom stretnutia bola nastávajúca výmena na poste generálneho duchovného. Odchádzajúci generálny duchovný Marian Bodolló poďakoval Ekumenickej rade cirkví za podporu a ústretovosť pri riešení záležitostí týkajúcich sa EPS. Predseda ERC v SR, generálny biskup Ivan Eľko, poďakoval plukovníkovi Bodolló za jeho viac než 6 ročnú službu v tejto funkcii a poprial hojnosť Božieho požehnania novému generálnemu duchovnému, ktorý sa úradu ujme k 1.máju 2020.
  Na záver nastávajúci generálny duchovný Viktor Sabo zdôraznil dôležitosť modlitieb pre celú činnosť Ekumenickej pastoračnej služby, vzájomnej modlitebnej podpory spolupracovníkov v tejto službe, a požiadal o modlitby a Božie vedenie i pre neho samotného.


 • :: 10.apríla 2020 :: generálny tajomník ERC v SR Mgr. Ladislav Krpala sa v mene Ekumenickej rady cirkví začiatkom týždňa pripojil k vyhláseniu generálnych tajomníkov Svetovej rady cirkví a všetkých kontinentálnych ekumenických organizácií ako aj mnohých národných rád cirkví. Je to jedinečná situácia, že generálni tajomníci všetkých kontinentálnych ekumenických rád a Svetovej rady cirkví sa rozhodli spoločne jednotným hlasom osloviť veriacich a verejnosť na celom svete.
  Vyhlásenie PDF

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR