logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Členské cirkvi ERCSR

Riadny člen - riadnym členom sa môže stať cirkev registrovaná štátom, ktorá súhlasí so Štatútom ERCSR

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Reformovaná kresťanská cirkev

Pravoslávna cirkev

Bratská jednota baptistov  

Cirkev bratská  

Evanjelická cirkev metodistická  

Cirkev československá husitská  


Člen pozorovateľ - členom-pozorovateľom sa môže stať cirkev alebo náboženská spoločnosť v zmysle zákona č. 308/91 Zb., ktorá má záujem podieľať sa na práci ERCSR, ale z rôznych dôvodov sa nemôže stať riadnym členom ERCSR

Rímsko-katolícka a Grécko-katolícka cirkev

Apoštolská cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Starokatolícka cirkev

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR