logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


 Ako sa prihlásiť do programu Dobrovoľníctvo   small logo

Dobrovoľnícky program ponúka možnosť absolvovať dlhodobú dobrovoľnícku službu od 10 – 12 mesiacov v zahraničí. Prihlásiť sa môžu uchádzači, ktorí v septembri pri nástupe na dobrovoľnícku službu majú 17 – 30 rokov.

Ak ste si prečítali Vyhlásenie dobrovoľníka, chcete sa zúčastniť dobrovoľníckej služby a stať sa dobrovoľníkom cez Dobrovoľnícky program Ekumenickej rady cirkví v SR v niektorých z programových krajín asociácie EDYN www.edyn.org, je potrebné poslať elektronicky na  na e-mail alebo adresu:

Ekumenická rada cirkví v SR

Program DOBROVOĽNÍCTVO

Palisády 48; 81106 Bratislava

 • vyplnenú prihlášku spolu s prílohou a 2 fotografiami (3,5x4)

 • 3 referencie o dobrovoľníkovi

 • podpísané vyhlásenie dobrovoľníka

 • motivačný list

 • potvrdenie od lekára o fyzickej a mentálnej spôsobilosti

 • životopis

Všetky krajiny, kde je možné prihlásiť sa na dlhodobú dobrovoľnícku službu, si pozrite v časti Zoznam krajín. Vzhľadom na to, že proces nájdenia hostiteľskej organizácie, (umiestnenia) kde budete pôsobiť ako dobrovoľníčka/dobrovoľník, môže trvať aj niekoľko týždňov, je potrebné, aby ste vyplnenú prihlášku s ostatnými dokumentmi poslali čo najskôr, aby bol dostatok času pre zabezpečenie všetkých organizačných náležitostí. Mladí ľudia, ktorí sa chcú prihlásiť do programu nepotrebujú žiadnu kvalifikáciu. Dobrovoľnícka služba vytvorí podmienky na získanie nových hodnotných znalostí a zdatností v aktivitách, ktoré bude vykonávať, pre každého zúčastneného. Ponúka zdokonalenie cudzieho jazyka a v neposlednom rade aj získanie cenných skúsenosti.  Počas pôsobenia v hostiteľskej organizácii dobrovoľník získa nezávislosť a sebavedomie, čo má veľký význam pre budúce pôsobenie v spoločnosti.

V prípade, že máte záujem o Európsku dobrovoľnícku službu mimo našich partnerských krajín, môžete využiť databázu http://europa.eu/youth/evs_database /z databázy nie je však jasné kto v príslušnom roku a v akom období hosťuje dobrovoľníkov/.

Ako vyplniť prihlášku

V tejto časti sú bližšie rozpísané len časti, ktoré je potrebné podrobnejšie vyplniť.

Prosíme o dôkladné vyplnenie všetkých častí prihlášky. Nezabúdajte, že vyplnená prihláška je jedinou informáciou o vás, a preto napíšte o sebe najviac ako sa dá. Pred odoslaním skontrolujte či máte kompletnú celú prihlášku (viď. časť Kompletná prihláška).

Je potrebné, aby bola prihláška vyplnená v anglickom jazyku. Ak sa ale hlásite do Francúzska, alebo Belgicka, vyplňte prihlášku v angličtine aj vo francúzštine (vyžiadajte si prihlášku vo francúzskom jazyku).  Vyžadujeme, aby každý uchádzač mal vytvorenú emailovú adresu pre rýchlu komunikáciu či už s Ekumenickou radou, alebo aj s partnermi v zahraničí.

Ecumenical Diaconal Year Network ponúka umiestnenia v sociálnom sektore. Bližšia špecifikácia vašej oblasti pôsobenia je na strane č.5 v tabuľke Placements. Aký druh sociálnej práce Vás zaujíma najviac? Podľa zvolenia si krajiny, kde sa chcete zúčastniť dobrovoľníckej služby (1st choice country, 2nd choice country, 3rd choice country) v každom stĺpci zvoľte podľa Vašej preferencie v postupnosti:  1 – mám veľký záujem pracovať v tejto oblasti, až po 9 – nemám záujem pracovať v tejto oblasti).

Tieto okruhy práce nie sú zásadne ponúkané vo všetkých krajinách. Všetky krajiny, kde je možné sa prihlásiť na dlhodobú dobrovoľnícku službu si pozrite v časti Zoznam krajín. Konečné rozhodnutie  v akej oblasti budete pôsobiť bude vyrieknuté až po skončení celého výberového procesu (posúdenie prihlášky, osobné interview a nájdenie vhodného umiestnenia).

Fotografie:   fotografiu prilepte na vyznačené miesto na začiatok prihlášky

Motivačný list k dobrovoľníctvu by mal napísať uchádzač  v anglickom jazyku, ak sa hlásite do Francúzska alebo Belgicka, tak aj vo francúzštine. Prosíme vysvetlite svoju motiváciu pre absolvovanie dobrovoľníckej služby v zahraničí vo forme listu, (napísaného ručne, alebo na počítači). List by mal mať rozsah približne 1 strany.

Môžete použiť nasledujúce pomocné body:

 • Čo vás motivovalo k prihlásenie sa na dobrovoľnícky rok v zahraničí?

 • Prečo sa hlásite na dlhodobú dobrovoľnícku službu?

 • Prečo sa hlásite cez kresťanskú organizáciu ERCSR?

 • Aké máte očakávania?

 • Aké osobné ciele by ste chceli dosiahnuť počas absolvovania dobrovoľníckej služby?

 • Máte nejaké konkrétne predstavy ako bude váš dobrovoľnícky rok vyzerať?

 • Je niečo, čo by ste chceli spomenúť vo  vašej oblasti práce?

Okrem toho, tento motivačný list by mal obsahovať informácie o vašich osobných rozhodnutiach (etické/humanitárne/náboženské, atď.). Spomeňte tak isto aj spoločenstvo alebo organizáciu, v ktorej ste aktívne činní.

Referencie: Referencie nemôžu byť napísané členom vašej rodiny, alebo blízkym priateľom a jedna referencia by mala mať rozsah jednej strany. Prosíme vás, aby ste poslali referencie od 3 rôznych ľudí, ktorí vás dobre poznajú. Môže to byť duchovný, vedúci mládežníckej skupiny, zamestnávateľ, učiteľ atď. Referencie môžu byť v slovenskom jazyku, ktoré je potrebné preložiť (tento preklad môžete urobiť aj vy) do anglického jazyka, ( v prípade potreby do francúzskeho jazyka).

Môžete použiť nasledujúce pomocné body:

 • V akom ste vzťahu s uchádzačom?

 • Ako dlho už poznáte uchádzača?

 • Rozprával sa s vami uchádzač o prihláške do dobrovoľníckeho programu?

 • Aké dôvody vedú uchádzača k žiadosti o absolvovanie dobrovoľníckej služby v zahraničí? (Váš názor)

 • Čo by ste považovali za najväčšie problémy počas pobytu v zahraničí?

 • Čo by ste navrhovali, že by mohlo pomôcť pri prekonávaní kríz počas celého roka?

 • Poznáte nejaké špeciálne charakteristiky uchádzača?

 • Čo si myslíte o skúsenostiach a dospelosti uchádzača?

 • Čo viete o jej/jeho kresťanskom zázemí?

 • Na aký typ práce by ste uchádzača odporúčali?

 • Pre aký typ práce by ste uchádzača menej odporúčali/neodporúčali?

 • Aké si myslíte, že má uchádzač silné/slabé stránky?

Potvrdenie od lekára o fyzickej a mentálnej spôsobilosti: toto potvrdenie by malo byť vydané lekárom, ktorý vás pozná. Môže obsahovať niektoré z týchto vyhlásení, ktoré potvrdí lekár:

(Meno) je v dobrom fyzickom a mentálnom stave, netrpí žiadnou infekčnou chorobou a je schopný zvládať stresové situácie. Z lekárskeho hľadiska nie sú žiadne námietky na dlhodobé vycestovanie do zahraničia.

alebo

Všeobecné lekárske vyšetrenie nepotvrdilo žiadne dôkazy o akejkoľvek chorobe.  (Meno) je v dobrom zdravotnom stave.

Preklad do angličtiny môže urobiť uchádzač, ale spolu s prekladom odovzdajte aj originál.

Kompletná prihláška obsahuje nasledovné dokumenty:

 • vyplnená prihláška spolu s prílohou a 2 fotografiami

 • 3 referencie

 • motivačný list

 • potvrdenie od lekára o fyzickej a mentálnej spôsobilosti

 • životopis v štruktúrnej podobe

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte programovú koordinátorku Natu Hovorkovú na emailovej adrese dobrovolnik(@)ekumena.sk , tel. 02/5443-3238, 0903/195884

Prosíme o zaslanie kompletnej prihlášky čím skôr, najneskôr do 10. januára pre vycestovanie na dobrovoľnícku službu k 1. septembru nasledujúceho školského roka. Pred vyplnením prihlášky kontaktujte koordinátora (Čím skôr dostaneme prihlášku tým skôr máme šancu dostať umiestnenia v zahraničí)

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

 

späť na hlavnú stránku    home                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR