logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


 Ako sa prihlásiť do programu Dobrovoľníctvo

   logo DOBRO


Dobrovoľnícky program DOBRO ponúka možnosť absolvovať dlhodobú dobrovoľnícku službu od 10 – 12 mesiacov v zahraničí. Prihlásiť sa môžu uchádzači, ktorí v septembri pri nástupe na dobrovoľnícku službu majú 18 – 30 rokov
(príjem prihlášok pre ročný pobyt (10-12 mesiacov) dobrovoľníkov začína už v novembri).

 

Ak máte záujem o dobrovoľnícku službu pošlite:

 • vyplnenú prihlášku spolu fotografiou a motivaciou na e-mail: dobrovolnik(@)ekumena.sk

 • 2 referencie o dobrovoľníkovi

 • potvrdenie od lekára o fyzickej a mentálnej spôsobilosti

Vzhľadom na to, že proces nájdenia hostiteľskej organizácie, (umiestnenia) kde budete pôsobiť ako dobrovoľníčka/dobrovoľník, môže trvať aj niekoľko týždňov, je potrebné, aby ste vyplnenú prihlášku s ostatnými dokumentmi poslali čo najskôr, aby bol dostatok času pre zabezpečenie všetkých organizačných náležitostí. Mladí ľudia, ktorí sa chcú prihlásiť do programu nepotrebujú žiadnu kvalifikáciu. Dobrovoľnícka služba vytvorí podmienky na získanie nových hodnotných znalostí a zdatností v aktivitách, ktoré bude vykonávať, pre každého zúčastneného. Ponúka zdokonalenie cudzieho jazyka a v neposlednom rade aj získanie cenných skúsenosti.  Počas pôsobenia v hostiteľskej organizácii dobrovoľník získa nezávislosť a sebavedomie, čo má veľký význam pre budúce pôsobenie v spoločnosti.

Na základe vašej prihlášky vám pomôžeme nájsť vhodné miesto pre vaše pôsobenie, pri registrácii na ESC portáli, ako aj pri príprave na dobrovoľnícku službu.

Ako vyplniť prihlášku

Prosíme o dôkladné vyplnenie všetkých častí prihlášky. Nezabúdajte, že vyplnená prihláška je jedinou informáciou o vás, a preto napíšte o sebe najviac ako sa dá. Pred odoslaním skontrolujte či máte kompletnú celú prihlášku.

Je potrebné, aby bola prihláška vyplnená v anglickom jazyku. Ak sa ale hlásite do Francúzska, alebo Belgicka, pravdepodobne v ďalšom slede bude potrebné vyplniť  prihlášku aj vo francúzštine. 
Prihláška je určená hlavne pre naších partnerov v Ecumenical Diaconal Year Network , je možné, že iné organizácie môžu neskôr vyžadovať vyplnenie ich prihlášky.

Ecumenical Diaconal Year Network členovia (v EU) ponúkajú umiestnenia v sociálnom sektore. Bližšia špecifikácia vašej oblasti je naznačená v časti "In which field(s) would you like to work?" Aký druh sociálnej práce vás zaujíma najviac?

V rámci vašej motivacie môžete použiť nasledujúce pomocné body:

 • Čo vás motivovalo k prihlásenie sa na dobrovoľnícky rok v zahraničí?

 • Prečo sa hlásite na dlhodobú dobrovoľnícku službu?

 • Prečo sa hlásite cez kresťanskú organizáciu ERCSR?

 • Aké máte očakávania?

 • Aké osobné ciele by ste chceli dosiahnuť počas absolvovania dobrovoľníckej služby?

 • Máte nejaké konkrétne predstavy ako bude váš dobrovoľnícky rok vyzerať?

 • Je niečo, čo by ste chceli spomenúť vo  vašej oblasti práce?

Referencie by nemali byť napísané členom vašej rodiny, alebo blízkym priateľom; nie viac ako v rozsahu jednej strany. Prosíme vás, aby ste poslali referencie od aspoň 2 rôznych ľudí, ktorí vás dobre poznajú. Môže to byť duchovný, vedúci mládežníckej skupiny, zamestnávateľ, učiteľ atď. Referencie môžu byť v slovenskom jazyku, ktoré je potrebné preložiť (tento preklad môžete urobiť aj vy) do anglického jazyka, (v prípade potreby do francúzskeho jazyka).

Môžete použiť nasledujúce pomocné body:

 • V akom ste vzťahu s uchádzačom?

 • Ako dlho už poznáte uchádzača?

 • Rozprával sa s vami uchádzač o prihláške do dobrovoľníckeho programu?

 • Aké dôvody vedú uchádzača k žiadosti o absolvovanie dobrovoľníckej služby v zahraničí? (Váš názor)

 • Čo by ste považovali za najväčšie problémy počas pobytu v zahraničí?

 • Čo by ste navrhovali, že by mohlo pomôcť pri prekonávaní kríz počas celého roka?

 • Poznáte nejaké špeciálne charakteristiky uchádzača?

 • Čo si myslíte o skúsenostiach a dospelosti uchádzača?

 • Čo viete o jej/jeho kresťanskom zázemí?

 • Na aký typ práce by ste uchádzača odporúčali?

 • Pre aký typ práce by ste uchádzača menej odporúčali/neodporúčali?

 • Aké si myslíte, že má uchádzač silné/slabé stránky?

Potvrdenie od lekára o fyzickej a mentálnej spôsobilosti: toto potvrdenie by malo byť vydané lekárom, ktorý vás pozná. Môže obsahovať niektoré z týchto vyhlásení, ktoré potvrdí lekár:

(Meno) je v dobrom fyzickom a mentálnom stave, netrpí žiadnou infekčnou chorobou a je schopný zvládať stresové situácie. Z lekárskeho hľadiska nie sú žiadne námietky na dlhodobé vycestovanie do zahraničia. Prípadne označiť diagnózu. Aby hosťujúca organizácia mala prehľad a bola pripravená na prípadnú podporu.

alebo

Všeobecné lekárske vyšetrenie nepotvrdilo žiadne dôkazy o akejkoľvek chorobe.  (Meno) je v dobrom zdravotnom stave.

Preklad do angličtiny môže urobiť uchádzač, ale spolu s prekladom odovzdajte aj originál.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte programovú koordinátorku Natu Hovorkovú na emailovej adrese dobrovolnik(@)ekumena.sk, tel. 0903/195884

Prosíme o zaslanie kompletnej prihlášky čím skôr, pre vycestovanie na dobrovoľnícku službu k 1. septembru nasledujúceho školského roka. Pred vyplnením prihlášky kontaktujte koordinátora (Čím skôr dostaneme prihlášku tým skôr máme šancu dostať umiestnenia v zahraničí)

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR