logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


VYSIELANIE

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, dobrovoľnícky program DOBRO ponúka možnosť pre mladých ľudí v rozmedzí 18- 30 rokov vykonávať dobrovoľnícku službu v rámci programu Europsky zbor solidarity – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2019/20 začínajúce septembrom po dobu 10-12 mesiacov.

Prihlásiť sa treba čím skôr - viac info o konkrétnych miestach nižšie!

EDS, umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Čo môže získať mladý človek počas dobrovoľnej služby?

 Osobnostný rozvoj:

 • lepšie poznanie samého seba a ostatných ľudí v nových situáciách
 • novú životnú i profesionálnu orientáciu
 • osamostatnenie sa
 • nové kontakty a priateľstvo
 • pomoc potrebným ľuďom
 • lepšia šanca na trhu práce

 Nové vedomosti:

 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku (v niektorých krajinách naučenie sa nového)
 • nové nápady a záujmy
 • zlepšenie sa v komunikácii
 • nové životné skúsenosti a praktické zručnosti
 • spoznanie inej zeme a jej kultúry, uvedomenie si hodnôt svojej kultúry 

Čo bude mať dobrovoľník zabezpečené?

Školenie:

 • pred odchodové školenie EDS (pred odchodom do zahraničia – vysielajúca organizácia)
 • po príjazdové školenia EDS (krátko po príchode do hostiteľskej zemi)
 • strednodobé semináre EDS (vyhodnocovací) v polovici trvania projektu
 • evaluačný seminár 

Pokrytie nákladov spojených s pobytom:

 • poistenie
 • pokrytie nákladov cesty tam a späť podľa pravidiel programu Erasmus +
 • ubytovanie
 • vreckové a stravné (alebo zabezpečenie strany)

Ostatné:

 • podpora zo strany vysielajúcej organizácie a pomoc mentora - dôverníka, človeka, ktorý je určený v  hostiteľskej organizácii

 • možnosť získania certifikátu Youthpass od Európskej komisie potvrdzujúci účasť v EDS

Dobrovoľnícka služba  prispieva k rozvoju mladého človeka. Svojím významom prekračuje hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej pomoci a solidarite. Poskytuje neformálnu multi-kultúrnu skúsenosť a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu a jej program sa dozviete viac na web stránke ERCSR: www.ekumena.sk/Dobro/dobro.htm. Tu je možné prečítať si inštrukcie a stiahnuť si aj formulár na prihlášku, ktorú je možné vyplniť v slovenčine pre ČR a v angličtine pre UK..

Na základe formulárov bude s dobrovoľníkmi uskutočnené interview.

Partneri Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN), ktorí sú otvorení k hosťovaniu dobrovoľníkov:

Belgicko (potrebné základy FR J); Francúzsko (potrebné základy FR J); Anglicko, Taliansko (AJ); Poľsko, Česko (pre všetky krajiny je vítaná aj  znalosť anglického jazyka (AJ) - jazyka ktorým komunikujú dobrovoľníci medzi sebou).

Je možné osloviť aj ďalšie krajiny

väčšinou sa jedná o prácu s mentálne a fyzicky postihnutými; seniormi a deťmi

 

AKTUÁLNA PONUKA:


BELGICKO pre rok 2019/20 náš partner ponúka:

Projects with mentally disabled adults

Projects with children in care

It would be good but when the volunteer has a basic French knowledge, when the candidate is a really motivated the host organization can do an exception case the candidate  is willing to take some French lessons before arriving to Belgium.

 


ČESKO

Slezská diakonie hľadá EDS dobrovoľníkov zo Slovenska! Projekt je už schválený Národnou agentúrov Českej republiky. Náš partner v projekte koordinuje okolo 20 dobrovoľníkov prevažne z krajín EU.Títo dobrovoľníci môžu pracovať v rôznych zariadeniach. Viac info o programe a zariadeniach nájdete tu: . (ideálne ak dobrovoľníci komunikujú aj po anglicky). Začiatok aktivity September 2018 na obdobie 10-12 mesiacov. Dĺžka pobytu závisí od zariadenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR