logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


VYSIELANIE

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, dobrovoľnícky program DOBRO ponúka možnosť pre mladých ľudí v rozmedzí 17- 30 rokov vykonávať dobrovoľnícku službu v rámci programu Erasmus plus, mobility tool – dobrovoľnícke saktivity pre obdobie 2018/19 začínajúce septembrom po dobu 10-12 mesiacov.

Prihlásiť sa treba čím skôr - viac info o konkrétnych miestach nižšie!

EDS, umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Čo môže získať mladý človek počas dobrovoľnej služby?

 Osobnostný rozvoj:

 • lepšie poznanie samého seba a ostatných ľudí v nových situáciách
 • novú životnú i profesionálnu orientáciu
 • osamostatnenie sa
 • nové kontakty a priateľstvo
 • pomoc potrebným ľuďom
 • lepšia šanca na trhu práce

 Nové vedomosti:

 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku (v niektorých krajinách naučenie sa nového)
 • nové nápady a záujmy
 • zlepšenie sa v komunikácii
 • nové životné skúsenosti a praktické zručnosti
 • spoznanie inej zeme a jej kultúry, uvedomenie si hodnôt svojej kultúry 

Čo bude mať dobrovoľník zabezpečené?

Školenie:

 • pred odchodové školenie EDS (pred odchodom do zahraničia – vysielajúca organizácia)
 • po príjazdové školenia EDS (krátko po príchode do hostiteľskej zemi)
 • strednodobé semináre EDS (vyhodnocovací) v polovici trvania projektu
 • evaluačný seminár 

Pokrytie nákladov spojených s pobytom:

 • poistenie
 • pokrytie nákladov cesty tam a späť podľa pravidiel programu Erasmus +
 • ubytovanie
 • vreckové a stravné (alebo zabezpečenie strany)

Ostatné:

 • podpora zo strany vysielajúcej organizácie a pomoc mentora - dôverníka, človeka, ktorý je určený v  hostiteľskej organizácii

 • možnosť získania certifikátu Youthpass od Európskej komisie potvrdzujúci účasť v EDS

Dobrovoľnícka služba  prispieva k rozvoju mladého človeka. Svojím významom prekračuje hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej pomoci a solidarite. Poskytuje neformálnu multi-kultúrnu skúsenosť a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu a jej program sa dozviete viac na web stránke ERCSR: www.ekumena.sk/Dobro/dobro.htm. Tu je možné prečítať si inštrukcie a stiahnuť si aj formulár na prihlášku, ktorú je možné vyplniť v slovenčine pre ČR a v angličtine pre UK..

Na základe formulárov bude s dobrovoľníkmi uskutočnené interview.

Partneri Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN), ktorí sú otvorení k hosťovaniu dobrovoľníkov:

Belgicko (potrebné základy FR J); Francúzsko (potrebné základy FR J); Anglicko, Taliansko (AJ); Poľsko, Česko (pre všetky krajiny je vítaná aj  znalosť anglického jazyka (AJ) - jazyka ktorým komunikujú dobrovoľníci medzi sebou).

Je možné osloviť aj ďalšie krajiny

väčšinou sa jedná o prácu s mentálne a fyzicky postihnutými; seniormi a deťmi

 

AKTUÁLNA PONUKA:


MAĎARSKO

Önkéntes Diakóniai Év (ÖDÉ) - hľadá dobrovoľníka zo SR (ideálne ak vie po maďarsky a anglicky)

Podrobnejšie informácie o mieste a období zatiaľ nemáme. Predpokladaný začiatok september 2018.


ČESKO

Slezská diakonie hľadá EDS dobrovoľníkov zo Slovenska! Projekt je už schválený Národnou agentúrov Českej republiky. Náš partner v projekte koordinuje okolo 20 dobrovoľníkov prevažne z krajín EU.Títo dobrovoľníci môžu pracovať v rôznych zariadeniach. Viac info o programe a zariadeniach nájdete tu: . (ideálne ak dobrovoľníci komunikujú aj po anglicky). Začiatok aktivity September 2018 na obdobie 10-12 mesiacov. Dĺžka pobytu závisí od zariadenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR