logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


späť >program Dobrovoľníctvo<

Zoznam a špecifikácia krajín spolupracujúcich s ERCSR cez EDYN

BELGICKO

 • Umiestnenia sú vo francúzsky hovoriacej oblasti Belgicka, užitočná je znalosť francúzskeho jazyka (po vybraní do programu, si treba urobiť základný kurz francúzštiny -dodatočný kurz bude poskytnutý v Belgicku.)

 • Dobrovoľníci si zvolia dĺžku trvania dobrovoľníckej služby: 10,11, alebo 12 mesiacov pred jej samotným začatím.

ČESKÁ REPUBLIKA

 • Sociálne zariadenia na severe Moravy (Sliezsko)

DÁNSKO

 • Uchádzači by mali vedieť komunikovať  po anglicky

 • Sociálne zariadenia; mládežnícke kaviarne a pod.

FRANCÚZSKO

 • Vyžaduje sa vodičský preukaz skupiny B, hlavne v detských domovoch, a vodičský preukaz na motorku skupiny A.

 • Jazykové schopnosti: dobra konverzačná znalosť francúzskeho jazyka

 • Umiestnenia: Len niekoľko projektov je spojených s prácou s deťmi. Niektoré z detských domovov majú deti, ktoré boli odobraté rodičom z rôznych právnych dôvodov.

 

NEMECKO

 • Dobrovoľnícka služba je na 12 mesiacov

 • Jazykové schopnosti: dobrá konverzačná znalosť nemeckého jazyka

 • väčšinou nie EVS projekt ale Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ. Veková hranica 18-27 rokov. viac info: v nemeckom jazyku alebo v anglickom jazyku (PDF format)

 • v prípade záujmu je potrebné  vyplniť prihlášku v nemeckom a slovenskom jazyku (alebo anglickom) - pre podklady kontaktovať koordinátora

MAĎARSKO

 • Pre všetky umiestnenia v Maďarsku a Ukrajine je dôležité, aby uchádzači uviedli či sú fajčiari alebo nie

 

TALIANSKO

 • Umiestnenia sú väčšinou na vidieku, ale aj mestách v severnej časti. Práca so seniormi (penzión); práca so seniormi a postihnutými; medzinárodný mládežnícky camp

HOLANDSKO

 • v rámci EDYN EVS skončilo. Je tu možnosť práce s azylantmi v jednej ich partnerských centier.

 

POĽSKO

 • Hostiteľské projekty v cirkevných zboroch, práca s deťmi, mládežou

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (Anglicko, Škótsko)

 • Rôzne projekty sociálneho charakteru, detské a mládežnícke kluby a pod.

 • Jazykové požiadavky: dobrá konverzácia znalosť anglického jazyka (hlavne v centrách pre mládež a deti.

 

Švédsko

 • zatiaľ cez EDYN nehosťuje.

Hore spomenuté krajiny sú členmi EDYN www.edyn.org a ERCSR má s nimi kontakt. Je možné hosťovať aj v iných zariadeniach a krajinách a podľa vlastného výberu http://europa.eu/youth/evs_database na základe iných pravidiel. ERCSR však nemá rozvinutú spoluprácu mimo EDYN (spoločné ciele) a nemôže garantovať spoľahlivosť a spoluprácu.

 

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR