:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR

Miestny index

Banská Bystrica, Bardejov, Bernolákovo, Bratislava, Brezno, Čadca, Červenica, Gelnica, Horné Saliby, Humenné, Ilava, Jelka, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Komárno, Košice, Kremnica, Kšinná, Kúty, Lenartovce, Lipany, Ľubietová, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Moldava, Nemšová, Nitra, Partizánske, Podhradie - Spišská kapitula, Poprad, Prešov, Radošiná, Rožňava, Senec, Sereď, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Šarovce, Švedlár, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Veľké Kapušany, Vojčice, Vráble, Vranov nad Topľou, Zázrivá, Zvolen, Želiezovce, Žilina.

Index podľa typu služby

Bezdomovci, Detské tábory a misia, Detský domov, Domov dôchodcov, Domov pre osamelé matky s deťmi, Drogovo závislí, Charitatívno sociálna pomoc, Chránené bývanie, Jedlo, Jednorazová finančná výpomoc, Krajčírska dielňa, Liečebno - preventívna starostlivosť pre deti, Linka dôvery, Humanitárna pomoc, Hygienická očista, Materiálna výpomoc, Mentálne postihnutí, Náhradná rodinná výchova, Osamelé matky s deťmi, Ošetrovateľská starostlivosť, Práčovňa, Prechodné ubytovanie, Psychoterapeutická starostlivosť, Resocializačné stredisko, Sociálna starostlivosť, Sociálne poradenstvo a prevencia, Sociálne služby, Spoločné stravovanie, Starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, Šatník, Terénna opatrovateľská služba, Útulok, Zariadenie opatrovateľskej služby, Zdravotné služby pre dospelých, Zdravotná starostlivosť doma, Zdravotná starostlivosť, Zdravotnícke potreby a lieky.

Index podľa názvu

ADOS Charita Bratislava (viac informácií: Bratislava)
ADOS Charitas Michalovce (viac informácií: Michalovce)
ADOS Charitas Prešov (viac informácií: Prešov)
ADOS Charitas Sabinov (viac informácií: Prešov)
ADOS Charitas Snina (viac informácií: Snina)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bardejov (viac informácií: Bardejov)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Betánia Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Košice (viac informácií: Košice)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Lipany (viac informácií: Lipany)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sobrance (viac informácií: Sobrance)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trebišov (viac informácií: Trebišov)
Aktivačné geriatrické centrum Betánia Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Ambulancia Charitas Spišská Nová Ves (viac informácií: Spišská Nová Ves)
Betel - Centrum sociálnej starostlivosti Vajkovce (viac informácií: Košice)
Centrum pomoci (viac informácií: Šarovce)
Centrum pomoci (viac informácií: Šarovce)
Centrum pomoci (viac informácií: Šarovce)
Denné detské sanatórium Humenné (viac informácií: Humenné)
Detský domov sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr - Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach (viac informácií: Medzilaborce)
Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre (viac informácií: Nitra)
Diakonické združenie Rodina (viac informácií: Bernolákovo)
Diakonický dom Chanava (viac informácií: Lenartovce)
Diecézna lekáreň sv. Lukáša Poprad (viac informácií: Poprad)
Dom Betánia Kalinovo (viac informácií: Kalinovo)
Dom Betánia Senec (viac informácií: Senec)
Dom Dobrého Pastiera (viac informácií: Jelka)
Dom Filantropie, n.o. v Prešove (viac informácií: Prešov)
Dom Filantropie, n.o. vo Svidníku (viac informácií: Svidník)
Dom Charitas (viac informácií: Prešov)
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie (viac informácií: Zázrivá)
Dom Charitas sv. Františka z Assisi (viac informácií: Trstená)
Dom Charitas sv. Jána Bosca (viac informácií: Podhradie - Spišská kapitula)
Dom Charitas sv. Jozefa (viac informácií: Spišská Nová Ves)
Dom Charitas sv. Vincenta de Paul (viac informácií: Spišská Nová Ves)
Dom charity – Radošiná (viac informácií: Radošiná)
Dom charity sv. Kamila (viac informácií: Žilina)
Dom charity Gelnica (viac informácií: Gelnica)
Dom charity sv. Gorazda - Kúty (viac informácií: Kúty)
Dom charity sv. Imricha – Vráble (viac informácií: Vráble)
Dom charity sv. Vincenta Kokava nad Rimavicou (viac informácií: Kokava nad Rimavicou)
Dom charity Švedlár (viac informácií: Švedlár)
Dom pokojnej staroby Lipany (viac informácií: Lipany)
Dom sv. Alžbety (viac informácií: Banská Bystrica)
Dom sv. Terézie (viac informácií: Banská Bystrica)
Dom sv. Uršuly (viac informácií: Banská Bystrica)
Domáca opatrovateľská služba Betánia Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Domov detí Ľubietová (viac informácií: Ľubietová)
Domov dôchodcov Horné Saliby (viac informácií: Horné Saliby)
Domov dôchodcov Kšinná (viac informácií: Kšinná)
Domov nádeje (viac informácií: Prešov)
Domov sociálnych služieb pre deti s kombinovaným postihom (viac informácií: Stará Ľubovňa)
Domov sociálnych služieb Samária Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Evanjelická špeciálna ZŠ internátna pre hluchoslepé deti Červenica (viac informácií: Červenica)
Charitatívna služba v rodinách Bardejov (viac informácií: Bardejov)
Charitatívna služba v rodinách Gelnica (viac informácií: Gelnica)
Charitatívna služba v rodinách Humenné (viac informácií: Humenné)
Charitatívna služba v rodinách Kokava nad Rimavicou (viac informácií: Kokava nad Rimavicou)
Charitatívna služba v rodinách Košice (viac informácií: Košice)
Charitatívna služba v rodinách Michalovce (viac informácií: Michalovce)
Charitatívna služba v rodinách Rožňava (viac informácií: Rožňava)
Charitatívna služba v rodinách Snina (viac informácií: Snina)
Charitatívna služba v rodinách Sobrance (viac informácií: Sobrance)
Charitatívna služba v rodinách Švedlár (viac informácií: Švedlár)
Charitatívna služba v rodinách Trebišov (viac informácií: Trebišov)
Charitatívna služba v rodinách Veľké Kapušany (viac informácií: Veľké Kapušany)
Charitatívno-sociálne centrum Banská Bystrica (viac informácií: Banská Bystrica)
Charitatívno-sociálne centrum Bardejov (viac informácií: Bardejov)
Charitatívno-sociálne centrum Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Charitatívno-sociálne centrum Brezno (viac informácií: Brezno)
Charitatívno-sociálne centrum Čadca (viac informácií: Čadca)
Charitatívno-sociálne centrum Humenné (viac informácií: Humenné)
Charitatívno-sociálne centrum Ilava (viac informácií: Ilava)
Charitatívno-sociálne centrum Kokava nad Rimavicou (viac informácií: Kokava nad Rimavicou)
Charitatívno-sociálne centrum Košice (viac informácií: Košice)
Charitatívno-sociálne centrum Martin (viac informácií: Martin)
Charitatívno-sociálne centrum Michalovce (viac informácií: Michalovce)
Charitatívno-sociálne centrum Moldava (viac informácií: Moldava)
Charitatívno-sociálne centrum Nemšová (viac informácií: Nemšová)
Charitatívno-sociálne centrum Nitra (viac informácií: Nitra)
Charitatívno-sociálne centrum Partizánske (viac informácií: Partizánske)
Charitatívno-sociálne centrum Prievidza (viac informácií: Brezno)
Charitatívno-sociálne centrum Rožňava (viac informácií: Rožňava)
Charitatívno-sociálne centrum Snina (viac informácií: Snina)
Charitatívno-sociálne centrum Trebišov (viac informácií: Trebišov)
Charitatívno-sociálne centrum Trenčín (viac informácií: Trenčín)
Charitatívno-sociálne centrum Trnava (viac informácií: Trnava)
Charitatívno-sociálne centrum Zvolen (viac informácií: Zvolen)
Charitatívno-sociálne centrum Žilina (viac informácií: Žilina)
Charitný dom pre mládež (viac informácií: Vranov nad Topľou)
Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice (viac informácií: Vojčice)
Charitný dom Útočište (viac informácií: Kremnica)
Jedáleň pre dôchodcov Humenné (viac informácií: Humenné)
Jedáleň pre dôchodcov Trebišov (viac informácií: Trebišov)
Kuchyňa Teologického inštitútu J. Calvina (viac informácií: Komárno)
Misijné centrum Betlehem (viac informácií: Jelka)
Nocľaháreň Archa (viac informácií: Prešov)
Resocializačné stredisko „Bethesda“ Teen Challenge Sereď (viac informácií: Sereď)
Sociálne centrum (viac informácií: Prešov)
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Betánia Bratislava (viac informácií: Bratislava)
Zariadenie opatrovateľskej služby Samaritán Želiezovce (viac informácií: Želiezovce)
(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)