:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Centrum pomoci

Adresa: 61, 935 52 Šarovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádejeTekovské Lužany (ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: sociálne služby v ZOS (sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: dôchodcovia, sociálne odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 24
Teritoriálny rozsah služby: obec Šarovce, územie SR
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.930.108,- Sk

Centrum pomoci

Adresa: 61, 935 52 Šarovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádejeTekovské Lužany (ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: spoločné stravovanie (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: dôchodcovia, sociálne odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 10 –15
Teritoriálny rozsah služby: obec Šarovce
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OÚ Šarovce
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 477.624,- Sk

Centrum pomoci

Adresa: 61, 935 52 Šarovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádejeTekovské Lužany (ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: terénna opatrovateľská služba (spoločné stravovanie).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: dôchodcovia, sociálne odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 8 -10
Teritoriálny rozsah služby: obec Šarovce
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OÚ Šarovce
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 63.540,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)