:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívna služba v rodinách Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 17
Teritoriálny rozsah služby: Trebišov

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 2001
Druh služby: zdravotná starostlivosť v domácom prostredí (zdravotná starostlivosť doma).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. §76
Cieľová skupina: osoby podľa indikácie lekára
Teritoriálny rozsah služby: Trebišov a okolie
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OS ADCH Košice - stredisko Trebišov

Charitatívno-sociálne centrum Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 43 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Jedáleň pre dôchodcov Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: organizované spoločné stravovanie (jedlo, spoločné stravovanie).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 16
Cieľová skupina: dôchodcovia, staré a nevládne osoby
Kapacita zariadenia: 20
Teritoriálny rozsah služby: mesto Trebišov
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OS ADCH - stredisko Trebišov

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)