:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Služba: Terénna opatrovateľská služba

Centrum pomoci

Adresa: 61, 935 52 Šarovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádejeTekovské Lužany (ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: spoločné stravovanie (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: dôchodcovia, sociálne odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 10 –15
Teritoriálny rozsah služby: obec Šarovce
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OÚ Šarovce
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 477.624,- Sk

Domáca opatrovateľská služba Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: opatrovateľská služba v domácnostiach (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: starší a na pomoc odkázaní spoluobčania rôznych vekových kategórií
Kapacita zariadenia: 30
Teritoriálny rozsah služby: Bratislava
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: SOS
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900. 000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Bardejov

Adresa: Stocklova 9, 085 01 Bardejov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 24
Teritoriálny rozsah služby: Bardejov

Charitatívna služba v rodinách Gelnica

Adresa: Slovenská 66, 056 01 Gelnica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 85
Teritoriálny rozsah služby: obec Gelnica
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 180.000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 25
Teritoriálny rozsah služby: Humenné

Charitatívna služba v rodinách Kokava nad Rimavicou

Adresa: Dobšinského 20, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 12
Teritoriálny rozsah služby: obec Kokava nad Rimavicou
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 90.000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 80
Teritoriálny rozsah služby: Košice

Charitatívna služba v rodinách Michalovce

Adresa: Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 18
Teritoriálny rozsah služby: Michalovce

Charitatívna služba v rodinách Rožňava

Adresa: Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 8
Teritoriálny rozsah služby: Rožňava
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 55.000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Snina

Adresa: Strojárska 524, 069 01 Snina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: Snina

Charitatívna služba v rodinách Sobrance

Adresa: Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 12
Teritoriálny rozsah služby: Sobrance

Charitatívna služba v rodinách Švedlár

Adresa: 18, 053 34 Švedlár
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 50
Teritoriálny rozsah služby: obec Švedlár a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 90.000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 17
Teritoriálny rozsah služby: Trebišov

Charitatívna služba v rodinách Veľké Kapušany

Adresa: Zelená 54, 079 01 Veľké Kapušany
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 14
Teritoriálny rozsah služby: Veľké Kapušany

Charitatívno-sociálne centrum Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 19 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres BB, poradenstvo - bez ohraničenia
Investičné priemerné ročné výdavky: 30.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Brezno

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Čadca

Adresa: Kukučínova 6, 022 01 Čadca
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Čadca
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15) (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: 3
Teritoriálny rozsah služby: mesto Čadca
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 106.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Ilava

Adresa: Košecká 41/ 4, 019 01 Ilava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Ilava
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: opatrovateľská služba ( § 15) (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 130.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Martin

Adresa: Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 26 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Nemšová

Adresa: Rímsko-katolícky FÚ, Mierové nám. 3, 914 41 Nemšová
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Nemšová
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15) (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: mesto Nemšová
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 102.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Nitra

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Nitra
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v terminálnom štádiu, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 30 osôb, poradenstvo a prevencia 62 osôb, ostatné (napr. šatník) cca 1000 osôb
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou, MVO, domovy dôchodcov, SAIA, Slov. Nádej dieťaťa
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Partizánske

Adresa: Škultétyho 170/4, 958 01 Partizánske
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 24 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Prievidza

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Trenčín

Adresa: Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Trenčín
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84),sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi, sociálne slabé rodiny
Kapacita zariadenia: opatrovateľská služba v rodinách 31 osôb, poradenstvo a prevencia 182 osôb, iné sociálne služby 160 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Trenčiansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: CHSC Nitra
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 293.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Trnava

Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, pomoc pri administratívnych úkonoch, materiálna výpomoc, tiež opatrovateľská služba v rodinách (materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 14
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, migranti
Kapacita zariadenia: OSR - 21 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Trnava, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Zvolen

Adresa: Jesenského 33, 960 01 Zvolen
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 14 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Zvolen, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. z.
Prevádzkovateľ: CHSC Žilina
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba ( §15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 36 osôb, poradenstvo a prevencia 24 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Misionárky lásky Žilina, DCHD Považská Bystrica, Azylové centrum Žilina, Samaritán Martin
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 820.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)