:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Služba: Charitatívno sociálna pomoc

Dom charity Gelnica

Adresa: Slovenská 66, 056 01 Gelnica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi; samostatná právna subjektivita
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: denná strava, práčovňa, prechodné ubytovanie, rôzna charitatívno-sociálna pomoc (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, práčovňa, prechodné ubytovanie).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 16 - spoločné stravovanie
Cieľová skupina: dôchodcovia, nevládni, opustení a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: približne 120
Teritoriálny rozsah služby: obec Gelnica a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.100.000,- Sk

Dom charity sv. Gorazda - Kúty

Adresa: Bratislavská 328, 908 01 Kúty
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: charitatívno-sociálna služba v rodinách (OS), vývarovňa (charitatívno sociálna pomoc, jedlo).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby staré, nevládne a choré
Kapacita zariadenia: OS - 10, stravníkov – 18
Teritoriálny rozsah služby: okres Kúty

Dom charity sv. Imricha – Vráble

Adresa: Žitavská 21, 952 01 Vráble
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: charitatívno-sociálna služba v rodinách (OS), vývarovňa, pranie bielizne pre sociálne odkázaných, krajčírska dielňa (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, krajčírska dielňa, práčovňa, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby staré, nevládne a choré
Kapacita zariadenia: OS - 15, stravníkov – 23
Teritoriálny rozsah služby: okres Vráble

Dom charity Švedlár

Adresa: 053 34 Švedlár
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi; samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: denná strava, práčovňa, rôzna charitatívno-sociálna pomoc (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, práčovňa).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 16 - spoločné stravovanie
Cieľová skupina: dôchodcovia, nevládni, opustení a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: približne 80
Teritoriálny rozsah služby: obec Švedlár a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.500.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 19 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres BB, poradenstvo - bez ohraničenia
Investičné priemerné ročné výdavky: 30.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Brezno

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Martin

Adresa: Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 26 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Partizánske

Adresa: Škultétyho 170/4, 958 01 Partizánske
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 24 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Prievidza

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Zvolen

Adresa: Jesenského 33, 960 01 Zvolen
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 14 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Zvolen, poradenstvo - bez ohraničenia

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)